Friday, 9 December 2011

LATIHAN PERIBAHASA

Latihan 1
Jawab soalan peribahasa di bawah ini.

1.  Saya_______________menerima pelawaan Khairul untuk makan malam di rumahnya.
     A. panas hati     B. besar hati       C. bawa hati       D. baik hati

2.  Pasar raya Jimat merupakan hasil _______________ayah dan ibu sejak 20 tahun yang lalu.
     A. darah daging     B. mandi peluh    C. darah muda     D. titik peluh

3.  Encik Kamal berasa sungguh bertuah kerana mempunyai anak-anak yang _____________
     A. putih tulang     B. berat tulang     C. ringan tulang     D. tulang    belakang

4.  Para pesawah ___________ di tengah sawah demi mencari sesuap nasi untuk keluarga.
     A. mandi darah     B. mandi embun     C. mata peluh    D. mandi kerbau

5.  Pak Ali mencari ________________ tambahan dengan menjual sate di pasar malam.  
     A. mata pencarian     B. mata duitan     C. mata hati      D. mata air

      Jawapan: 1.B  2. D  3. C  4. C  5. A

Latihan 2

Lengkapkan ayat di bawah menggunakan simpulan bahasa yang betul.

1.  ______________Han Li apabila mendapati koleksi setemnya rosak akibat banjir tempoh hari.

2. Sudin lebih gemar __________________ketika berjalan di halaman rumahnya.

3. Anis mudah memahami pengajaran guru kerana dia______________.

4. Jason berasa kesunyian kerana dia ____________dalam keluarganya.

5. Ketiga-tiga abang saya ________________ ayah menjadi pegawai polis.

       ikut jejak      otak cair       hancur hati     kaki ayam     anak tunggalNo comments:

Post a Comment