Sunday, 25 September 2011

DEFINISI PERIBAHASA

Bunga-bunga bahasa dan bahasa kiasan atau istilah Inggerisnya idiom meupakan ungkapan-ungkapan yang maknanya tidak boleh diketahui daripada makna perkataan itu sendiri ataupun susunan tatabahasa.Bentuk-bentuk kiasan dalam Bahasa Melayu terdiri daripada peribahasa, perumpamaan, simpulan, pepatah,bidalan, metafora,personafikasi dan hiperbola.


Penggunaan peribahasa di kalangan masyarakat Melayu khususnya, untuk memberi pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus.

No comments:

Post a Comment